Regulamin

Regulamin  Polacy w Londynie Serwis Bezpłatnych Ogłoszeń

Publikując swoje ogłoszenie, zgadzasz się, że jest zgodne z naszymi wytycznymi wymienione poniżej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich ogłoszeń naruszających nasze wytyczne. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą etykietą (zbiorem zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) są zabronione. W szczególności niedozwolone jest:

 • 1. Używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność innych osób.
 • 2. Umieszczanie materiałów pornograficznych
 • 3. Promowanie innych stron internetowych (ogłoszeniowych)
 • 4. Wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów
 • 5. Używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątek stanowią programy używające oficjalnego API Serwisu,
 • 6. Rozsyłanie spamu
 • 7. Umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.
 • W związku z tym, wszystkie ogłoszenia, które są sprzeczne z naszymi wytycznymi podlegają usunięciu natychmiast i bez uprzedzenia.Poprzez zamieszczenie reklamy/ogłoszenia na naszej stronie, wyrażasz zgodę na następujące oświadczenie:Oświadczam iż ponoszę odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie materiały zdjęcia ,treści ogłoszeń /reklam.
 • Wszystkie treści ogłoszeń/reklam,które umieściłem na www.polacywlondynie.co.uk
 • Ponoszę pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały.
 • Nie będę rościć od właściciela strony www.polacywlondynie.co.uk za wszelkie straty lub szkody które wynikną z umieszczonych przez siebie materiałów(ogłoszeń/reklam/zdjęć ).
  Zamieszczenie reklamy/ogłoszenia na naszej stronie, zgadzam się z następującymi wytycznymi:

  1. Ogłoszenia naruszające te zasady są usuwane natychmiast i bez ostrzeżenia.
  2. Jeśli było to płatne ogłoszenie użytkownik ma prawo umieścić inne płatne ogłoszenie zgodne z regulaminem .
  3. Używanie wulgaryzmów,treści rasistowskich lub obraźliwe nie będą tolerowane .
  4. Serwis Australijczyk.com nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone treści ogłoszeń
  5. Odpowiedzialność za treść ogłoszeń/reklam, ponosi użytkownik ( osoba która posiada konto na www.polacywlondynie.co.uk)
 • Zastrzegamy sobie ostateczną decyzję odnośnie ogłoszeń/reklam, jeśli naruszają nasze wytyczne.

Najnowsze komentarze